Ελαστικές Ταινίες

  • Ταινίες κλασικής λείας επιφάνειας ενισχυμένες με λινά "ΕΡ". Χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταφορά αδρανών υλικών σε λατομεία, ορυχεία, μεταλλεία, βιομηχανίες τσιμέντου, σιδήρου και σε διάφορες άλλες σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Ξεκινούν από 2 λινά εως 5 λινά (stock) και πάχος ταινίας από 6 mm εως 12-13 mm. Τυποποιημένο πλάτος ταινιών από 500mm εώς 2000 mm. Ειδικά πλάτοι, αριθμός λινών, πάχος και δύναμη ταινίας κατόπιν παραγγελείας


  • Ειδικές επιφάνειες chevron με προφίλ βέλος


  • Ταινίες με τακούνια και πλαίνα προφίλ


  • Θερμαντωχές έως 200°C


  • Ταινίες αντιολίσθητικης επιφάνιας για ειδικές εφαρμογές


  • Ελαστικές ταινίες ανεβατορίου


  • "Ελαιαντοχες", Ανθεκτικές σε λάδι και πετρέλαιο εφαρμογή κυρίως σε εργοστάσια ανακύκλωσης


  • Service ελαστικών ταινιών, εργαλεία, υλικά συγκόλλησης, επενδύσεις τυμπάνων κεραμικές και απλές.