Υφάσματα - Φίλτρα

  • Βιομηχανικά υφάσματα για την κατασκευή διαφόρων τύπων σακόφιλτρων που εξυπηρετούν την ελληνική βιομηχανία.

  • Μεγάλη γκάμα υφασμάτων για τα βασικά κριτήρια επιλογής φιλτρόσακκου. Σκόνη, Θερμοκρασία, Υγρασία. Υφάσματα POLYESTER 250 gr/τμ -650 gr/τμ, POLYESTER ANTISTATIC, TEFLON, NOMEX, Ελαιάντοχα, Υδρόφυλλα κ.τ.λ. Φίλτρα Φιλτρόπρέσσας Λυμάτων.


  • Σακόφιλτρα Σκόνης


  • Φίλτρα Ασφαλτικού Θερμάντοχα


  • Κλωβοί Σακόφιλτρων


  • Φίλτρα Φιλτρόπρεσσας


  • Τσόχες Κετσέδες - Φουρνόπανα  • ΓΑΖΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ
    Αλευροβιομηχανιών - Ιχθυοκαλλιέργεια - Επεξεργασίας Χρωμάτων