Ιμάντες χρονισμού μονής και διπλής οδόντωσης, ατέρμονες και σε τρέχον μέτρο

  • Ιμάντες χρονισμού σειρά mxl, xl, l, h, xh, xxh


  • Σειρά htd, βήμα 3m, 5m, 8m, 14m, 20m (Στρόγγυλο δόντι)


  • Poly - chain gt2, βήμα 3m, 5m, 8m, 14m, 20m


  • Χρονισμού πολυουρεθάνης, βήμα Τ2, Τ2,5, Τ5, Τ10, Τ20, ΑΤ5, ΑΤ10, ΑΤ20