Κόπλερ Κίνησης

  • Κόπλερ μετάδοσης κίνησης απλά και βαρέως τύπου σε διάφορα μεγέθη αναλόγως της μεταφορικής ισχύος ή ροπής

  • Εύκαμπτα


  • Yπερεύκαμπτα βαρέως τύπου


  • Αλουμινίου - mini - κόπλερ ελατηρίου για ταχογενήτριες


  • Υδραυλικοί συμπλέκτες, Υδραυλικό κόπλερ που εξασφαλίζει την ομάλη εκκίνηση μηχανής με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και την απορρόφηση των κραδασμών κατά την λειτουργεία. Επίσης υπάρχει και τύπος υδραυλικής εκκίνησης και μηχανικής εμπλοκής για ακριβή μετάδοση στροφών κατά την λειτουργία)


  • Ανταλλακτικά κόπλερ


  • Σπαστά κόπλερ - σταυροί


  • Ηλεκτρομαγνητικά κόπλερ - φρένα