Βιομηχανικοί Μαγνήτες

  • Μόνιμοι μαγνήτες φερρίτη


  • Μαγνήτες νεοδυμίου


  • Ελκτικοί μαγνήτες


  • www.cibas.it