Συρμάτινες ταινίες


  • Συρμάτινες μεταφορικές ταινίες για μεταφορά και επεξεργασία διαφόρων υλικών, κατάλληλες για χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες κατασκευασμένες απο ανοξείδωτο ή από χάλυβα

  • Καλύπτουμε μεγάλο φάσμα αναγκών ανάλογα με το πάχος σύρματος, την πυκνότητα της κάθε ταινίας, το βήμα, καθώς και το πλάτος που ζητηθεί

  • Εφαρμογές σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας κυρίως σε μηχανήματα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, συσκευαστικά μηχανήματα, συρικνωτικά, κονσερβοποιίας