Τραπεζοειδής ιμάντες

  • Απλής κλασικής μορφής, σειρά 5mm, 6mm, 8mm, 9.5, 12.5, Z(10x6), A(13x8), B(17x11), C(22x14), D(32x20), E(40x25).


  • Σειρά Super, sp2, spa, spb, spc, 3v, 5v, 8v


  • Εξάγωνοι ΑΑ, ΒΒ, CC - polyflex - poly-v


  • Ιμάντες αυξομείωσης (variflex), αρθρωτοί, διάτρητοι