Τροχαλίες ιμάντων

  • Τροχαλίες τραπεζοειδών ιμάντων


  • Απλής μορφής


  • Με συστήμα κωνικής σύσφιξης (taperbus)


  • Τροχαλίες χρονισμού

  • Τροχαλίες καναλωτές poly-v


  • Τροχαλίες ρυθμιζόμενες (αυξομείωσης) δυνατότητα ρυθμίσεων 1:3 με 1 ρυθμιζόμενη και 1:6 με ζεύγος τροχαλιών όπου η μια με βολάν ρύθμισης